அஜித்தின் முதல் வேலை

தமிழகமே கொண்டாடும் தல தன் வாழ்க்கையைத் துவங்கியது ஒரு டூவிலர் மெக்கானி்காத்தான். இன்று F1 ரேஸ் வரை அவருக்குள்ள ஈடுபாட்டிற்கான ஆரம்பம் அப்படித் துவங்கியது தான். அதற்கு பிறகு கார்மெண்ட் நிறுவனத்தில் வேலை. பின் அதுவே காலப் போக்கில் அஜித்தின் சொந்த தொழிலாக மாறியது.

No comments:

Blog Archive