உண்மை உங்களுக்காக - 3

ஒரு திருமணமாகாத இளைஞன். அவன் வயது 32. அவன் ஒரு பெண்ணை விரும்புகிறானாம். அந்த பெண் திருமணம் ஆனவள். இந்த உறவிற்கு என்ன பெயர்.

அந்த பெண் கணவனை விட்டு விட்டு இவனுடன் ஓடி வர ரெடியாக இருக்கிறாளாம்.

இப்படிப்பட்ட உறவுகளை தவிருங்கள். நல்ல வாழ்க்கை வாழுங்கள்.

இப்படிப்பட்ட உறவுகள் கொலைகளையும் தற்கொலைகளையும் தான் தோற்றுவிக்கின்றன.


No comments:

Blog Archive