மனிதம் மறத்து போய்

மனிதம் மறத்து போய்
மற்றவர்களை புண்படுத்தி
வாழும் வாழ்க்கை ஒரு வாழ்க்கையா

மற்றவர்களின் சாபம் பல தலைமுறையும்
தொடரும் உணர்வோம்
நல்வழி நடப்போம்

வளம் பல பெறுவோம்
நம்மால் முடிந்த உதவி
மற்றவர்க்கு புரிவோம்
 வாழ்க வளமுடன்

Blog Archive