சிறந்த சர்வே இணையதளம் - பணம் சம்பாதிக்கலாம்

 நண்பர்களே நான் இன்று உங்களுக்கு சர்வே மூலம் பணம் சம்பாதிக்கும் இணைய தளத்தை பற்றி கூறுகிறேன்.

PAIDVIEWPOINT என்பது இந்த தளத்தின் பெயர்.

ஒவ்வொரு சர்வேக்கும் பணம் தருகிறார்கள்.

ஒரு நாளில் 5 நிமிடங்கள் மட்டும் செலவழித்தால் போதுமானது. இணைந்து விட்டு தொடர்ச்சியாக செய்யுங்கள். அது மிகவும் முக்கியம்.

ஒரு சர்வேக்கு இவ்வளவு என்று பணம் தருகிறார்கள். சேர்நத உடன் 1 dollar உங்கள் கணக்கில் சேர்ந்து விடும்.

இந்த பணத்தை நீங்கள் பேபால் வழியாக எடுத்துக் கொள்ளலாம்.

பேபாலில் இணையாதவர்கள் முதலில் இணையுங்கள். பேபால் என்பது இணைய வங்கி. இணையத்தின் மூலம் பணம் பெறுவதற்கு உதவுவது.

ஒரு கூகிள் கணக்கும் Pan number இருந்தால் போதுமானது. அந்த account ல் லாகின் செய்து add bank account என்று இருக்கும். அதில் உங்கள் இந்திய வங்கிக் கணக்கு எண்ணை இணைத்து விட்டு autowithdrawal என்று கொடுத்தால் உங்கள் வங்கிக் கணக்கிற்கு வந்து விடும்.

இணையத்தில் சம்பாதிக்கும் அனைத்து பணமும் என்னுடைய HDFC வங்கிக் கணக்கிற்கு வந்து விடும். தானாக வந்து விடும் ஒருமுறை நீங்கள் autowithdrawal கொடுத்தால். சரியா.

தினம் தினம் அதில் லாகின் செய்து சர்வேயை அடெண்ட் செய்யுங்கள்.. பணம் சம்பாதிக்கலாம். சிலர் இணைவதொடு நின்று விடுகிறார்கள். அப்படி செய்தால் எப்படி பணம் வரும். தினம் தினம் லாகின் செய்து பாருங்கள்.

1 survey is waiting for you என்று வரும். அதை நீங்கள் சொடுக்கி அவர்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். உங்களுக்கு பொருத்தமானதை நீங்கள் தேர்தெடுக்க வேண்டும்..

Hi,

I would like to invite you to http://paidviewpoint.com/?r=4itehf
I enjoy answering quick surveys here and getting compensated for my time and opinion. Thought you'd enjoy it too.

Cheers, megajoseph

No comments:

Blog Archive