ஆத்துர் மணி ஓட்டல்

நான் தாம்பரம் சானிடோரியம் சென்றால் சாப்பிடுவது இந்த ஓட்டலில் தான். இது G.R.T நகை கடை அருகில் உள்ளது.

கலந்த சாம்பார் சாதம் அற்புதமான சுவையாக இருக்கும். அப்பளம் அல்லது பொரியல் கொடுப்பார்கள்.

நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்களேன்.

உங்கள் எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

No comments:

Blog Archive