இணையத்தின் மூலம் பணம் சம்பாதிக்கும் வழிகள்


நீங்கள் 1 பைசா முதலீடு இல்லாமல் பணம் சம்பாதிக்கும் முறைகளை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லப்போகிறேன்.
இதில் எந்த ஒரு ஏமாற்று வேலையோ பித்தலாட்டமோ இல்லை. அனைத்தும் நம்பகமான தளங்கள்
இந்த தளங்களை பற்றிய விளம்பரங்கள் என் பிளாக்கில் போட்டு உள்ளேன். விருப்பம் உள்ளவா்கள் சேர்ந்து பயன் பெறலாம்.
  1. Mginger
  2. Rupee mail
  3. Paisalive
இந்த 3 தளங்களிலும் நீங்கள் உறுப்பினர் ஆகலாம். உறுப்பினர் ஆனால் உங்களுக்கு அவர்கள் பணம் தருவார்கள்.
அவர்கள் ஏன் எனக்கு பணம் தரவேண்டும்?
இதனால் அவர்களுக்கு என்ன இலாபம் என்று பார்க்கலாம்.
இவையெல்லாம் permission based ads தளங்கள்.
அவர்கள் வெளியிடும் விளம்பரங்களை படிக்க நமக்கு பணம் தருகிறார்கள். விளம்பரங்களை வெளியிட company கள் அவர்களுக்கு பணம் தருகிறார்கள்.
விளம்பரங்கள் வேலை பற்றின கணினி பற்றியவை இன்னும் பல. நாம் TV ல் பார்க்கும் விளம்பரங்களுக்கு VIP களுக்கு பணம் தருகிறார்கள்.
Mobile technologym computer technology m வளர்ந்துவிட்ட நிலையில் விளம்பரங்களை பார்க்க நமக்கு பணம் தருகிறார்கள். அதற்கு நம் அனுமதியையும் பெறுகிறார்கள்
நிறைய தள்ளுபடிகள் மற்றும் பல விசயங்களை இந்த விளம்பரங்கள் மூலம் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம்.
பைசா லைவ் தளத்தில் தினமும் நீங்கள் உள் நுழைந்து விளம்பரங்களை பார்வையிடுவதன் மூலம் நீங்கள் மாதத்திற்கு 9000 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். உங்கள் நண்பர்களுக்கு அறிமுகம் செய்தால் அதற்கு மேலும் சம்பாதிக்கலாம்.

Hi ,
I have something interesting for you - you can easily earn regular income online via PaisaLive.com!
It’s really amazing! You get paid to open & read the contents of PaisaLive mails. You also receive special discount coupons, promotions and free passes to various events in your city.
Join now and get Rs. 99 instantly, just for joining. What more, as a special bonus you get paid for inviting your friends also!
Create your PaisaLive Account & refer your friends to earn launch referral bonus on every new registration.
http://www.PaisaLive.com/register.asp?3607393-௬௧௬௫௫௬0
PaisaLive - Get Paid to read எமைல்ஸ்

எமைல்ஸ்

எமைல்ஸ்
பைசா லைவ்

Hi ,

I have something interesting for you - you can easily earn regular income online via PaisaLive.com!

It’s really amazing! You get paid to open & read the contents of PaisaLive mails. You also receive special discount coupons, promotions and free passes to various events in your city.

Join now and get Rs. 99 instantly, just for joining. What more, as a special bonus you get paid for inviting your friends also!

Create your PaisaLive Account & refer your friends to earn launch referral bonus on every new registration.

http://www.PaisaLive.com/register.asp?3607393-6165560

PaisaLive - Get Paid to read emails

{Insert your Name Here}