முருங்கை விதைமுருங்கையை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் கேள்விபட்டிருப்போம்.

மற்ற படி முருங்கையின் பயன்கள் உங்களுக்கு நல்லவே தெரியும்.

நான் இரண்டு நாட்கள் முன் கேள்வி முருங்கை சாம்பார் அடித்து கொள்ளவே.

ஆள்இல்லை நட்டால் தான் சிக்கிரம் காய்க்கும்மாம். naan irandu natkal mun kelvi பட்டது.நிறைய நாட்கள் காய்க்காமல் இருந்தால் நல்லடில்லையாம்.


murungai sambar adithu kollavey aal illai

No comments: