தங்க தோசைபெங்களூரில் ஒரு ஹோடேலில் தங்க தோசை விர்கிரர்கலம்

எந்த வரம் குங்குமம் நாளிதழில் வெளி வந்த செய்தி இது.

ஆலிவ் எண்ணையில் செய்கிரார்கலம்.

செய்யும் முறையில் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது.

கடைசியில் தங்க தகடை மேல் பரப்பி விடுகிரர்காலாம்.

தங்க தங்க தோசை தின்ன தின்ன ஆசை...

மலேஸ்வரிதில் கிடைக்கும்

நீங்களும் போய் உண்ணலாம்


ஓகே வ


நன்றி


வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்


No comments: