குறையப்போகும் மக்கள்தொகை.

2050 ஆண்டு வாக்கில் மக்கள்தொகை மிக அதிக அளவில் குறையும். விவரங்களுக்கு பின்வரும் கட்டுரையைப் படிக்கவும்

NEGATIVE POPULATION GROWTH

The latest data from the Population Reference Bureau shows that there are twenty countries in the world with negative or zero natural population growth. This is unprecedented in history!
This negative or zero natural population growth means that these countries have more deaths than births or an even number of deaths and births; this figure does not include the impacts of immigration or emigration. Even including immigration over emigration, only one of the twenty countries (Austria) is expected to grow between 2006 and 2050.
The country with the highest decrease in the natural birth rate is Ukraine, with a natural decrease of 0.8% each year. Ukraine is expected to lose 28% of their population between now and 2050 (from 46.8 million now to 33.4 million in 2050).
Russia and Belarus follow close behind at a 0.6% natural decrease and Russia will lose 22% of their population by 2050 – that is a loss of more than 30 million people (from 142.3 million today to 110.3 million in 2050).
Japan is the only non-European country in the list and it has a 0% natural birth increase and is expected to lose 21% of its population by 2050 (shrinking from 127.8 million to a mere 100.6 million in 2050). The streets of Tokyo won’t be as crowded in a few decades as they are today!
Here's the list of the countries with negative natural increase or zero negative increase in population...
Ukraine: 0.8% natural decrease annually; 28% total population decrease by 2050
Russia: -0.6%; -22%
Belarus -0.6%; -12%
Bulgaria -0.5%; -34%
Latvia -0.5%; -23%
Lithuania -0.4%; -15%
Hungary -0.3%; -11%
Romania -0.2%; -29%
Estonia -0.2%; -23%
Moldova -0.2%; -21%
Croatia -0.2%; -14%
Germany -0.2%; -9%
Czech Republic -0.1%; -8%
Japan 0%; -21%
Poland 0%; -17%
Slovakia 0%; -12%
Austria 0%; 8% increase
Italy 0%; -5%
Slovenia 0%; -5%
Greece 0%; -4%

3 comments:

அண்ணாமலையான் said...

சந்தோஷமான செய்திதான்

பிரகாஷ் (எ) சாமக்கோடங்கி said...

சூப்பரு.. இது இப்பவே நடக்க வேண்டிய விஷயம். 2050 ரொம்ப தூரம்..

புகைப்படபிரியை புனிதா said...

இப்ப நம் கண்எதிரே பார்க்கிறோம். குடும்பத்திற்கு 1 குழந்தை அல்லது 2 குழந்தை தான் உள்ளார்கள்..