அன்பின் இனிமை

அன்பை சுவாசிக்கும் இதயம்
மகிழ்ச்சியில் திளைக்கும்
அனைவரையும் நேசிக்கும்

பொறுமையுடன் இயங்கும்
பொறாமை நெருங்காது
பரிவுடன் பகிரும்

பெருமைகள் கொள்ளாது
சீற்றங்கள் சீராகும்
ஏற்றங்கள் உருவாகும்

எண்ணங்கள் வளமாகும்
மனமது செம்மையாகும்
நன்மாற்றங்கள் எளிதாகும்

அன்பை சுவாசிப்போம்
அனைவரையும் நேசிப்போம்
இன்பமாக வாழ்வோம்நான் எடுத்த புகைப்படங்கள் சில

http://www.redgage.com/photos/megajoseph/multi-color-plant.html


http://www.redgage.com/photos/megajoseph/christmas-hut-santhome-church.html


http://www.redgage.com/photos/megajoseph/muneeswaran-god.html

http://www.redgage.com/photos/megajoseph/grass-flower.html


http://www.redgage.com/photos/megajoseph/drumstick-leaves.html


http://www.redgage.com/photos/megajoseph/yellow-flower-plant.html

http://www.redgage.com/?rf=/photos/megajoseph/blue-flower.html

No comments: