குண்டாக இருப்பவர்கள் ஒல்லியாக


குண்டாக இருப்பவர்கள் ஒல்லியாக மாற வழிமுறை ஒன்று சொல்லி தருகிறேன்.


இதை கடைபிடித்தால் நீங்கள் விரைவாக ஒல்லியாக மாறலாம். சரியா..
தலையை வலது பக்கம் திருப்ப வேண்டும். பின்பு இடது பக்கம் திருப்ப வேண்டும்.
எப்போது திருப்ப வேண்டும் என்று சொல்கிறேன். கேளுங்கள்.


யாரவது எதாவது சாப்பிட கொண்டுவரும்போது. செய்து பாருங்கள். பலன் நிச்சயம்

சரியா

No comments: