உங்கள் கவனத்திற்கு

உங்கள் உருவத்திற்கு சரியாகப் பொருந்தும் ஆடைகளையே எப்போதும் வாங்குங்கள். அப்படி சரியாகக் கிடைக்காத பட்சத்தில் சற்று பெரிய அளவுடைய ஆடைகளை தேர்தெடுங்கள். ஏனெனில் பெரிய அளவுள்ள ஆடைகளை சிறியதாக மாற்றிக் கொள்ளலாம்.

துவைத்து அயர்ன் செய்த ஆடைகளை மட்டுமே அணியங்கள்

உங்களுடைய ஆடைகளில் அதிக பட்சமாக 4 வண்ணங்களுக்கு மிகாதவாறு பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். அதிகப்படியான வண்ணங்கள் பார்ப்பவரின் கண்களைக் கூசச்செய்யும்

ஆடைகளுடன் பொருந்திப்போகும் நகைகள் தொப்பி கண்ணாடி காலனி ஆகியவற்றையே அணியுங்கள். அதுவும் தேவை என்றால் மட்டுமே அணியலாம்.

வாசனைத் திரவியங்களை குறைவாகப் பயன்படுத்துங்கள். அடிக்கடி வாசனை திரவியங்களை மாற்றாமல் ஒரே வாசனை திரவியத்தை தொடர்ந்து பயன்படுத்துங்கள்.

நகைகளை அதற்கு உரிய இடங்களில் வையுங்கள்.

1 comment:

அண்ணாமலையான் said...

உபயோகமான பதிவு... நன்றி