நய்யாண்டிக்கு நல்ல விளம்பரம்

நய்யாண்டி படத்தின் ஏற்பட்ட பிரச்சினைகள் சுமூகமாக முடிந்துவிட்டது. இப்போது அனைவரும் சமரசமாகிவிட்டனர். இவ்வாறு நடந்தது இவர்களுக்கு நல்ல விளம்பரமாக உள்ளது.

நஸ்ரியா பத்திரிகையாளரிடம் தங்களுக்கு சமரசம் ஆகிவிட்டது என  தெரிவித்தார். படத்தை தான் பார்த்ததாகவும் நன்றாக வந்துள்ளது. ஆதரவு தாருங்கள் என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

நய்யாண்டிக்கு இந்த விசயங்கள் இலவச விளம்பரத்தை தேடித் தந்துள்ளன....

நய்யாண்டியும் நஸ்ரியாவும் வாழ்க...

எது எப்படியோ இதனால் நய்யாண்டிக்கு நல்ல விளம்பரம் கிடைத்தது என்னவோ உண்மை...


நான் எடுத்த புகைப்படத்தை உங்கள் பார்வைக்காக இணைத்துள்ளேன்.

http://www.redgage.com/photos/megajoseph/mother-mary.html


http://www.redgage.com/photos/megajoseph/yellow-flower.html

http://www.redgage.com/photos/megajoseph/arali-flower.html

http://www.redgage.com/photos/megajoseph/symbol-in-temple.html

http://www.redgage.com/photos/megajoseph/mother-mary-sculpture.html

No comments:

Blog Archive