அறிவியல் பிரிவு மாணவி நான்

பிரபல பதிவர்கள் எழுதும் பதிவுகளுக்கு நடுவில் நான் எழுதும் படிவுகளையும் படிக்கும் தங்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகள். 

நான் பனிரெண்டாம் வகுப்பில் படிக்கும  பொது அறிவியல் பிர்ரிவில் படித்தேன்.  

அப்போது எலி வெட்டி அதன் முலையை தனியா எடுக்கவேண்டும் . 

அதேன்ல்லம் செய்தேன். 


அனால் அன்று முழுமையும் சாப்பிட்டவே முடியவில்லை 

எதைனைக்கும்  அன்று சென்றவுடன் தலைக்கு  குளித்த பின்னும் உண்ணவே முடியவில்லை. மிக மிக கச்தமாக இருந்தது. 

குமட்டி கொண்டு வந்தது. என்ன செய்ய.No comments: