பதிவும் பணமும்

பதிவை நீங்கள் பொழுதுபோக்கிற்காக எழுதுகீறீர்களா. அல்லது பதிவு எழுதுவது உங்கள் குறிக்கோளா. கதை எழுத விருப்பமா. கட்டுரை எழுத விருப்பமா. பின்வரும் தளம் உங்கள் எல்லா விதமான ஆசைகளையும் பூர்த்தி செய்யும். ஆனால் ஆங்கிலத்தில் எழுத வேண்டும் ஒரு பதிவிற்கு 160 ரூபாய்க்கும் மேல் பணம் தருகிறார்கள்

பொழுது போக்கிற்கு பொழுது போக்கு பணத்திற்கு பணம். நிறைய போட்டிகளும் நடத்துகிறார்கள். போட்டிகளில் வென்றால் 1500 ரூபாய் பணம் தருகிறார்கள். மிக மிக சிறந்த தளம். புதிய தளம். அறிவை விரிவாக்கி கொள்ள தளம்.

நீங்கள் நடத்தும் விவாதங்களுக்கும் பணம் கிடைக்கிறது. நீங்கள் அளிக்கும் விடைகளுக்கு்ம் பணம் கிடைக்கிறது.

இன்னும் பல பல நடவடிக்கைகளுக்கு பணம் கிடைக்கிறது. பணம் Check ஆக அனுப்பி விடுகிறார்கள. நான் ஒரு Check வாங்கி விட்டேன். உங்களுக்கு பரிந்துரை செய்கிறேன.

விரும்புபவர்கள் இணையலாம்.

இணைவதற்கு இங்கே சொடுக்கவும்

இணையத்தில் வீணே பொழுதை கழிக்காமல் பயனுள்ள வகையில் பயன் படுத்துங்கள். நன்றி வணக்கம்

No comments: